Aiuto


Affissi sopra ogni stazione sono presenti numeri e codici QR , i quali ti permettono di approfondire le esposizioni, semplicemente usando uno smartphone o qualsiasi altro dispositivo connesso ad internet (tablet, notebook etc.).

Pomoč


Nameščena nad vsako postajo so številčne in QR kode, ki vam omogočajo, da se naučijo več o eksponatov, preprosto z uporabo pametni telefon ali katero koli drugo naprava priključena na internent (tableta, prenosni računalnik itd.)

Help


Affixed above each station there are numeric and QR codes, which allow you to learn more about the exhibits, simply by using a smartphone or any other device connected to the internent (tablet, notebook etc.).